A lapok jelentése

A Lenormand kártya szimbólum rendszerben dolgozik. Természeti dolgok, állatok és növények mellett, tárgyak és fogalmak is találhatóak rajta, melyek a képi világuk jelentése mellett, egyedi tartalmakat is közvetítenek.

A kártyalapok általános jellemzőit írom le a következőkben, legfontosabb jelentéseit és a leggyakrabban használt iránymutatásait. Itt és most nem térek ki arra, mi mindent tudnak jelenteni egy-egy kirakásban, illetve hogyan módosulhat az értelmezésük. Ez viszont azt is előrevetíti, hogy a kirakások nagyon sokat segítenek az értelmezésben.

LOVAS
hírek, bejelentés, információ, újdonság, új lendület, újrakezdés, változás, gyorsaság, fiatal férfi, szerető, távolról jövő dolog

LÓHERE
jó hír, váratlan szerencse, remény, öröm, meglepetés, boldogság, pozitív dolgok, lehetőségek, rövid időre vonatkozó lap

HAJÓ
távoli utazás, más ország, lassú haladás, nagy távolság, üzlet

HÁZ
otthon, család, gyökerek, stabilitás, biztonság, menedék, védelem, apához köthető, családi kapcsolatok, ház/lakás mint épület

FA
növekedés, fejlődés, kiteljesedés,tervezés, lelki erő, életerő, vitalitás, egészség, harmóniában lenni, megújulás, lassú haladás

FELHŐ
zűrzavar, bizonytalanság, átláthatatlanság, rosszkedv, változékony hangulat, nem érthető helyzet, konfliktus, frusztráció, válság, gondok, átmeneti krízis helyzet

KÍGYÓ
ellenség, hátsó szándék, manipuláció,csábítás, becsapás, megcsalás, képmutatás, álságosság, kétszínűség, félrevezetés, vetélytárs, szerető, féltékeny ember, veszélyes ember / elsősorban nő / , mágia, rugalmasság, hajlékonyság, kitérő, óvatosságra intő lap

KOPORSÓ
veszteség, sorsfordulat, átalakulás, lezárás, betegség, nehéz időszak, összeomlás, magány, szomorúság, végzet, egy életszakasz vége

CSOKOR
boldogság, öröm, harmónia, ajándék, udvarlás, kellemes időszak, szépség, ünnepség, képesség, készség, tehetség, művészet, kreativitás

KASZA
veszély, sérülés, bántás, baleset, trauma, sokk, fájdalom, szakítás, kényszerű változás, hirtelen történés, nem várt esemény, éles tárgy, óvatosságra intő lap

VESSZŐ
konfliktus, veszekedés,vita,feszültség, diszharmónia, agresszivitás, büntetés, megszégyenítés, bántalmazás, szigorúság, bűntudat, önbüntetés, kitisztítani, kisöpörni, rutin dolgok

MADARAK
kommunikáció, beszélgetés, fecsegés, pletyka, csetelés, hang, telefonhívás, napi nehézségek, kisebb gondok, agyalás, izgatottság, idegesség, csapongás, jövés-menés, nyugtalanság , gondolkodás, szellemi munka,

GYEREK
új dolog, kezdet, tapasztalatlan, ártatlan, naív, tisztaszívű, barátságos gyerek, testvér,optimizmus, bizalom, igazmondás, vágyakozás, felelősségvállalás, önállótlanság, biztonságra vágyás, fiatal férfi/nő, valami kicsi

RÓKA
ravaszság, hamisság, csapda, manipuláció, alattomos, képmutató, gátlástalan, találékonyság, ügyesség, erőfeszítés, törekvés, körültekintés, figyelmeztet valamire, óvatosságra int, légy éber

MEDVE
hatalom, védelem, befolyásos ember, magas beosztású ember, apa, kiállni valamiért/valakiért, támogatás, kitartás, teherbírás, erő, lelki erő, bürokrácia

CSILLAG
remény, álmok, nagyratörő tervek, inspiráció, útmutatás, siker, előrejutás, álmok valóra válása, megérzés, spirituális képességek, asztrológia, tudomány, alkotókészség, kreativitás, művészet, kiterjedés, terjeszkedés, égi vezetés, valami ami sok

GÓLYA
változás, átalakulás, mozgás, költözés, terhesség/születés/szülés, ciklikusság, anyaság szimbóluma

KUTYA
barátság, lojalitás, kitartás, elkötelezettség, megbízhatóság, hűség önzetlenség, ragaszkodás

TORONY
minden ami hivatallal kapcsolatos, hivatalos, hatóság, törvény, bürokrácia, vállalat, szervezet, intézet, bank, kórház, karrier, életút, életmű, megingathatatlan, stabil, szilárd, eltökélt, kitartó, következetesség, elszigeteltség, elhatárolódás, határ, objektivitás, magasabb nézőpont, rálátás, ambíció, vállalkozás, önállóság

PARK
társasági élet, nyilvánosság, találkozás, találkozóhely, / kávézó, mozi, uszoda / vásárlás, sok ember közelsége, új kapcsolatok

HEGY
nehézség, blokk, akadály, kihívás, ellenállás, passzivitás, mozdulatlanság, valaminek nincs itt az ideje, lassú megoldás, akadályok leküzdése, merev, konok, makacs

ÚT
döntés, válaszút, kihívás, zavarodottság, döntés képtelenség, közeli utazás

EGÉR
veszteség, negativitás, szegénység, csökkenés, válság, tolvaj, lopás, kár, lassú de biztos romlás, emésztő gondok/gondolatok, félelem, gyengeség, aggódás, szorongás, bosszúság, kellemetlenség, nyugtalanság, piszok-szenny

SZÍV
szerelem, szeretet, érzés, érzelem, szenvedély, boldogság, öröm, rajongás

GYŰRŰ
házasság, egyesülés, kapcsolat, elköteleződés, kitartás, hűség, beteljesülés, szerződés, kötelezettség, rutin, ékszer, érték

KÖNYV
tanulás, tanulmányok, tudás, bölcsesség, könyv, könyvtár, titok, rejtett tudás, titoktartás, titokzatosság

LEVÉL
levél, dokumentum, szerződés, okirat, számla, bizonyítvány, írásos üzenet, email, cset, sms, kapcsolattartás, információ

FÉRFI
személy jelölő, a kérdező vagy partnere, logikus gondolkozás, férfias viselkedés, határozottság, teremtő, teremtőerő, erő, tevőleges, aktív


személy jelölő, a kérdező vagy partnere, befogadás, lágyság, szépség, finomság, nőiesség, gyengédség, jóindulat, szelídség, érzések dominálnak

LILOM
harmónia, béke, nyugodtság, higgadtság, tisztaság, becsületesség, tisztesség, erkölcs, őszinteség, tisztázódás, tisztalelkűség, tisztánlátás, lelki vezető, pap, szavahihető személy, támogató, pártfogó, idősebb ember, fenséges, arisztokratikus viselkedés, szex lapja

NAP
aktivitás, életerő, optimizmus, siker, hírnév, beteljesülés, kreativitás, öröm, boldogság, vidámság, önbizalom, derűs időszak, vágyak teljesülése, legpozitívabb lap, támogató erő, / férfi /, megvilágítja a kérdéses témát, leleplezés, magasabb látószög

HOLD
érzékenység, intuíció, külső megítélés, tükör, nőiség, lélek, művészetek, megérzések, érzelmek, befogadás, hatás, változékonyság, bizonytalanság, kétség, anya, egy hónap, női energia, misztikusság

KULCS
megoldás, lehetőség, továbblépés lehetősége, betekintés, képességek, irányítás, ügyesség, eszközök, technikai dolgok lapja

HALAK
bőség, pénz, materiális dolgok, jólét, gazdagság, gyarapodás, jó szerencse, adakozás, termékenység, lelki mélység, áramlás, könnyed haladás

HORGONY
biztonság, révbe érés, megérkezés, stabil kapcsolat, megállapodás, megbízhatóság, elkötelezettség, kapcsolódás, kötöttség, kitartás, valami a végéhez ér, munka lapja, napi munka, kitartó/erős, nehéz, nehézkes

KERESZT
nehézség, végzet, próbatétel, áldozathozatal, krízis, vallás, hit, sorsszerűség, megpróbáltatás, elkerülhetetlen, terhek, gondok, fájdalom, szenvedés, felelősségvállalás, karmikus feladat, spirituális lecke